Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Parallel and Distributed Systems
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
Connections with FLO:
  • IT2A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
  • IT2A_K02
    potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
  • IT2A_K06
    potrafi w sposób kreatywny i przedsiębiorczy realizować wyznaczone cele