Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Applied mineralogy and geochemistry
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę na temat powiązań nauk o środowisku z naukami humanistycznymi i medycznymi
Connections with FLO:
  • IS2A_W07
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska