Module learning outcome data:
Code:
M_W010
Category:
Knowledge
Module:
Biomineralogy
Learning outcome:
Student zna skład mineralny i budowę kości, ich rolę w organizmie, osteoporozę i jej wpływ na mineralizacje tkanek, mineralizacje i demineralizacje zębów, zwapnienia tętnic w tym wieńcowych, zastawek serca, kamienie nerkowe, pęcherzowe, trzustkowe, mineralizacje chrząstki stawowej, płuc, mózgu, wybranych nowotworów
Connections with FLO:
  • IS2A_W05
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii
  • IS2A_W06
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska