Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Elements of crystalography and crystal chemistry
Learning outcome:
Student rozumie i potrafi wykonać operacje na sieci odwrotnej, potrafi zastosować rachunek macierzowy
Connections with FLO:
  • IS2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • IS2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne