Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Modern methods for web and hybrid applications
Learning outcome:
Student ma szczegółową wiedzę obejmującą znajomość metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia interfejsu użytkownika w języku VRML/X3D
Connections with FLO:
  • IT2A_W15
    ma szczegółową wiedzę obejmującą znajomość metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia interfejsu użytkownika systemów informatycznych