Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Systemy informatyczne w geof. otworowej
Learning outcome:
Zna podstawy fizyczne wybranych pomiarów geofizyki otworowej i rozumie ich aspekt geologiczny.
Connections with FLO:
  • IT2A_W07
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych procesów fizycznych; zna wielkości fizyczne oraz rozumie prawa fizyczne opisujące dany proces