Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Systemy informatyczne w geof. otworowej
Learning outcome:
Umie importować, edytować, przetwarzać w zakresie podstawowym oraz eksportować profilowania geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznych programów i systemów komuterowych.
Connections with FLO:
  • IT2A_U03
    potrafi samodzielnie dokonać analizy danych w aspekcie pozyskania wiedzy z danych wykorzystując do tego celu odpowiednie modele analityczne i symulacyjne oraz wybrane pakiety obliczeniowe
  • IT2A_U05
    potrafi ocenić przydatność modeli oraz metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania z zakresu analizy danych i wykorzystać je w nietypowych zastosowaniach