Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Systemy informatyczne w geof. otworowej
Learning outcome:
Potrafi wykonać prostą interpretację pomiarów geofizyki otworowej i wyciągnąć wnioski geologiczne.
Connections with FLO:
  • IT2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • IT2A_U03
    potrafi samodzielnie dokonać analizy danych w aspekcie pozyskania wiedzy z danych wykorzystując do tego celu odpowiednie modele analityczne i symulacyjne oraz wybrane pakiety obliczeniowe
  • IT2A_U04
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań z zakresu pozyskiwania wiedzy z danych