Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Systemy informatyczne w geof. otworowej
Learning outcome:
Student potrafi w sposób kreatywny poszukiwać rozwiązań postawionych zadań, w szczególności opierając się na współpracy w grupie, dyskusjach i wymianie doświadczeń
Connections with FLO:
  • IT2A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
  • IT2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • IT2A_K06
    potrafi w sposób kreatywny i przedsiębiorczy realizować wyznaczone cele