Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Ecotoxicology
Learning outcome:
Student zna podstawy metabolizmu ksenobiotyków.
Connections with FLO:
  • OS2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę z biologii, biochemii, biotechnologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony srodowiska.
  • OS2A_W06
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
  • OS2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.