Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Law and Organization of Enterprise
Learning outcome:
Potrafi wskazać, jakie są podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą; zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Connections with FLO:
  • IT2A_W22
    zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości