Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Law and Organization of Enterprise
Learning outcome:
Zdefiniować i opisać przedsiębiorstwo i jego otoczenie, klasyfikować i opisać funkcje zarządzania oraz struktury organizacyjne
Connections with FLO:
  • IT2A_W18
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz zna sposoby ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej
  • IT2A_W22
    zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości