Module learning outcome data:
Code:
M_W007
Category:
Knowledge
Module:
Ecotoxicology
Learning outcome:
Student zna największe w historii wypadki związane z uwolnieniem substancji toksycznych do środowiska i ich wpływ na rozwój ekosystemów.
Connections with FLO:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.