Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Ecotoxicology
Learning outcome:
Student potrafi analizować i wyciągać wnioski na podstawie zdobytej wiedzy.
Connections with FLO:
  • OS2A_U04
    Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi, potrzebną w ochronie środowiska.
  • OS2A_U06
    Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.