Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Ecotoxicology
Learning outcome:
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić nieskomplikowany test toksykologiczny oraz na podstawie jego wyników wyciągnąć poprawne wnioski.
Connections with FLO:
 • OS2A_W03
  Ma pogłębioną wiedzę z biologii, biochemii, biotechnologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony srodowiska.
 • OS2A_W11
  Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk biologicznych.
 • OS2A_W18
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.
 • OS2A_U02
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk biologicznych, przydatne w ochronie środowiska.
 • OS2A_U07
  Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS2A_U09
  Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
 • OS2A_U10
  Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.