Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Biotechnology in environmental protection
Learning outcome:
Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych.
Connections with FLO:
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U07
  Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS2A_K01
  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
 • OS2A_K02
  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • OS2A_K05
  Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
 • OS2A_K07
  Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.