Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Physics
Learning outcome:
Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania.
Connections with FLO:
 • GF1A_W04
  Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_W08
  Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania urządzeń pomiarowych
 • GF1A_W09
  Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych
 • GF1A_W10
  Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych
 • GF1A_W11
  Zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji, przetwarzania i interpretacji danych