Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Physics
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej
Connections with FLO:
  • GF1A_K07
    Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych