Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Applied gemmology
Learning outcome:
Student potrafi wskazać kierunki praktycznego zastosowania surowca
Connections with FLO:
  • IS2A_W09
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska