Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Applied gemmology
Learning outcome:
Student potrafi posługiwać się aparaturą gemmologiczną
Connections with FLO:
  • IS2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski