Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Analytical and physical models in electrical methods
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie informatyki pozwalającą na wykonywanie wizualizacji wyników badań geofizycznych
Connections with FLO:
  • GF1A_W11
    Zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji, przetwarzania i interpretacji danych