Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Analytical and physical models in electrical methods
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych stosowanych w geofizyce
Connections with FLO:
  • GF1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_W07
    Ma elementarna wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej