Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Analytical and physical models in electrical methods
Learning outcome:
Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki
Connections with FLO:
  • GF1A_U01
    Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
  • GF1A_U06
    Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych w pracach inżynierskich
  • GF1A_U07
    Posiada umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod geofizycznych do rozwiązywania prostego zadań inżynierskich