Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Analytical and physical models in electrical methods
Learning outcome:
Student umie zastosować podstawowe techniki informatyczne do analizy danych geofizycznych
Connections with FLO:
  • GF1A_U13
    Posiada umiejętność zastosowania metod statystycznych do analizy danych geofizycznych
  • GF1A_U14
    Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych
  • GF1A_U16
    Wykorzystuje oprogramowanie pozwalające na: tworzenie tekstów i sprawozdań z badań geofizycznych, wykonywanie obliczeń inżynierskich i przedstawianie ich w postaci prezentacji