Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Analytical and physical models in electrical methods
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych
Connections with FLO:
  • GF1A_K07
    Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych