Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Nuclear Magnetic Resonance in Geophysics
Learning outcome:
Zna specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego
Connections with FLO:
  • GF1A_W04
    Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów terenowych i laboratoryjnych