Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Nuclear Magnetic Resonance in Geophysics
Learning outcome:
Potrafi opisać specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego
Connections with FLO:
  • GF1A_U04
    Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi elektronicznych urządzeń do badań geofizycznych w języku polskim i obcym
  • GF1A_U11
    Potrafi wyciągać wspólne wnioski na podstawie wyników badań różnymi metodami geofizycznymi