Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Nuclear Magnetic Resonance in Geophysics
Learning outcome:
Zna zasady pomiary MRJ oraz wie jak dokonać poprawnej interpretacji wyników
Connections with FLO:
  • GF1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_W10
    Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych
  • GF1A_W14
    Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące podczas prowadzenia prac terenowych i laboratoryjnych