Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Nuclear Magnetic Resonance in Geophysics
Learning outcome:
Potrafi zaplanować pomiary MRJ oraz dokonać poprawnej interpretacji wyników
Connections with FLO:
  • GF1A_U08
    Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić laboratoryjne i terenowe badania pod kierunkiem opiekuna naukowego
  • GF1A_U11
    Potrafi wyciągać wspólne wnioski na podstawie wyników badań różnymi metodami geofizycznymi
  • GF1A_U12
    Na podstawie wyników badań geofizycznych i materiałów pochodzących z różnych źródeł potrafi konstruować proste modele budowy ośrodka skalnego