Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Interpretation of potential fields (gravimetry, magnetometry) in prospecting geophysics
Learning outcome:
Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji geologicznej.
Connections with FLO:
 • GF1A_U01
  Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
 • GF1A_U06
  Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych w pracach inżynierskich
 • GF1A_U07
  Posiada umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod geofizycznych do rozwiązywania prostego zadań inżynierskich
 • GF1A_U24
  Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczno - przyrodniczą w badaniach społecznie użytecznych