Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Interpretation of potential fields (gravimetry, magnetometry) in prospecting geophysics
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej. Zna zasady działania urządzeń pomiarowych.
Connections with FLO:
 • GF1A_W04
  Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_W05
  Zna podstawowe zasady projektowania badań geofizycznych
 • GF1A_W06
  Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_W08
  Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania urządzeń pomiarowych
 • GF1A_W09
  Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych
 • GF1A_W11
  Zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji, przetwarzania i interpretacji danych
 • GF1A_W14
  Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące podczas prowadzenia prac terenowych i laboratoryjnych