Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Interpretation of potential fields (gravimetry, magnetometry) in prospecting geophysics
Learning outcome:
Potrafi zastosować urządzenia pomiarowe do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego
Connections with FLO:
 • GF1A_U02
  Potrafi przeprowadzić prostą analizę i wnioskowanie statystyczne
 • GF1A_U05
  Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_U08
  Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić laboratoryjne i terenowe badania pod kierunkiem opiekuna naukowego
 • GF1A_U10
  Na podstawie materiałów źródłowych potrafi wyciągać wnioski podczas realizacji prostych zadań inżynierskich
 • GF1A_U11
  Potrafi wyciągać wspólne wnioski na podstawie wyników badań różnymi metodami geofizycznymi
 • GF1A_U12
  Na podstawie wyników badań geofizycznych i materiałów pochodzących z różnych źródeł potrafi konstruować proste modele budowy ośrodka skalnego