Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Interpretation of potential fields (gravimetry, magnetometry) in prospecting geophysics
Learning outcome:
Ma świadoność odpowiedzialności za jakość wykonania zadania inżynierskiego, potrafi pracować w grupie.
Connections with FLO:
  • GF1A_K02
    Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
  • GF1A_K03
    Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie
  • GF1A_K06
    Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas realizacji prac inżynierskich. Umie postępować w stanach zagrożenia