Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Interpretation of potential fields (gravimetry, magnetometry) in prospecting geophysics
Learning outcome:
Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych
Connections with FLO:
 • GF1A_U03
  Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
 • GF1A_U17
  Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem prostych tekstów z zakresu nauk przyrodniczych
 • GF1A_U21
  Potrafi w sposób optymalny zagospodarować czas przewidziany na samodzielną naukę
 • GF1A_U22
  Ma umiejętność samokształcenia się i podnoszenia kwalifikacji