Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Interpretation of potential fields (gravimetry, magnetometry) in prospecting geophysics
Learning outcome:
Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji.
Connections with FLO:
  • GF1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)
  • GF1A_K05
    Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
  • GF1A_K07
    Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych