Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Interpretation of potential fields (gravimetry, magnetometry) in prospecting geophysics
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki przygotowanego przez siebie prezentacji materiału geofizycznego
Connections with FLO:
 • GF1A_U14
  Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych
 • GF1A_U15
  Posiada umiejętność czytania map
 • GF1A_U16
  Wykorzystuje oprogramowanie pozwalające na: tworzenie tekstów i sprawozdań z badań geofizycznych, wykonywanie obliczeń inżynierskich i przedstawianie ich w postaci prezentacji
 • GF1A_U20
  Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania prostego zadania inżynierskiego z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym