Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mathematics II
Learning outcome:
Student umie stosować rachunek całkowy i szeregi do zagadnień fizycznych i nauk technicznych
Connections with FLO:
  • GF1A_W01
    Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
  • GF1A_W12
    Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
  • GF1A_U01
    Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych