Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Mathematics II
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystywać nowo poznane metody do opisu i analizy coraz trudniejszych problemów fizycznych i technicznych
Connections with FLO:
  • GF1A_W12
    Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
  • GF1A_U03
    Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • GF1A_U09
    Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki