Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Mathematics II
Learning outcome:
Student potrafi w sposób jasny i zrozumiały zaprezentować i opracować sprawozdanie z zadanego problemu
Connections with FLO:
 • GF1A_U20
  Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania prostego zadania inżynierskiego z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym
 • GF1A_U21
  Potrafi w sposób optymalny zagospodarować czas przewidziany na samodzielną naukę
 • GF1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)
 • GF1A_K02
  Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
 • GF1A_K03
  Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie