Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Radiological protection
Learning outcome:
Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk oddziaływania promieniowania z materią i na żywe organizmy
Connections with FLO:
 • GF1A_W02
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
 • GF1A_U22
  Ma umiejętność samokształcenia się i podnoszenia kwalifikacji
 • GF1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)