Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Radiological protection
Learning outcome:
Rozumie podstawowy fizyczne działania detektorów i dozymetrów promieniowania jonizującego
Connections with FLO:
 • GF1A_W04
  Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_U05
  Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_U06
  Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych w pracach inżynierskich
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki