Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Radiological protection
Learning outcome:
Zna i rozumie zasady oraz potrzebę monitorowania środowiska pracy z źródłami promieniotwórczymi
Connections with FLO:
 • GF1A_W06
  Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_U02
  Potrafi przeprowadzić prostą analizę i wnioskowanie statystyczne
 • GF1A_U04
  Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi elektronicznych urządzeń do badań geofizycznych w języku polskim i obcym
 • GF1A_U05
  Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_U06
  Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych w pracach inżynierskich
 • GF1A_K08
  Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy