Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Radiological protection
Learning outcome:
Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania detektorów i dozymetrów promieniowania jądrowego
Connections with FLO:
 • GF1A_W08
  Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania urządzeń pomiarowych
 • GF1A_U04
  Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi elektronicznych urządzeń do badań geofizycznych w języku polskim i obcym
 • GF1A_U05
  Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_U06
  Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych w pracach inżynierskich
 • GF1A_U08
  Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić laboratoryjne i terenowe badania pod kierunkiem opiekuna naukowego