Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Radiological protection
Learning outcome:
Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych
Connections with FLO:
  • GF1A_K07
    Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych