Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
GPR invertigation on engineering problems
Learning outcome:
Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w zastosowaniu do badań geologicznych.
Connections with FLO:
  • GF1A_W01
    Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
  • GF1A_W02
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych