Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
GPR invertigation on engineering problems
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej.
Connections with FLO:
  • GF1A_W04
    Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_W05
    Zna podstawowe zasady projektowania badań geofizycznych
  • GF1A_W11
    Zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji, przetwarzania i interpretacji danych