Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
GPR invertigation on engineering problems
Learning outcome:
Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji geologicznej.
Connections with FLO:
  • GF1A_U02
    Potrafi przeprowadzić prostą analizę i wnioskowanie statystyczne
  • GF1A_U05
    Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_U12
    Na podstawie wyników badań geofizycznych i materiałów pochodzących z różnych źródeł potrafi konstruować proste modele budowy ośrodka skalnego