Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
GPR invertigation on engineering problems
Learning outcome:
Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych
Connections with FLO:
  • GF1A_U03
    Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • GF1A_U09
    Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki