Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
GPR invertigation on engineering problems
Learning outcome:
Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji w różnych jezykach.
Connections with FLO:
  • GF1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)
  • GF1A_K05
    Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych