Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Properties of clay minerals
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie właściwości koloidalnych, reologicznych i mechanicznych układów zawierających minerały ilaste.
Connections with FLO:
  • GF1A_W03
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
  • GF1A_U01
    Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
  • GF1A_U24
    Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczno - przyrodniczą w badaniach społecznie użytecznych